staff

PSI's Professionals

PSI คือใคร

Psychological Services International (PSI) เป็นองค์กรที่ให้บริการด้านสุขภาพจิตสำหรับคนทั่วไป โดยมีนักจิตวิทยาให้คำปรึกษา (Counselor) ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านจิตวิทยาโดยตรงมาให้การปรึกษาในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับปัญหาในการดำเนินชีวิตและสุขภาพจิตทุกด้าน ไม่ว่าคุณหรือครอบครัวจะประสบปัญหากับเรื่องความเครียด ความวิตกกังวล การพัฒนาศักยภาพของตนเอง และ/หรือปัญหาที่เกิดขึ้นกับสมาชิกในครอบครัวคุณ คุณสามารถเข้ามาพูดคุยกับเราได้

การให้การปรึกษาคืออะไร

การให้การปรึกษาเป็นกระบวนการเดินร่วมทางระหว่างผู้ให้การปรึกษาที่ได้รับการฝึกฝนกับผู้ที่เข้ารับการปรึกษาเพื่อช่วยเหลือให้ผู้เข้ารับการปรึกษานั้นมองเห็นปัญหาและส่งเสริมทักษะให้สามารถคลี่คลายปัญหา กำหนดเป้าหมายและตัดสินใจเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของตนเองได้อย่างสมดุลและมีคุณค่า

หัวข้อที่ PSI ให้การปรึกษา

 

ปัญหาความสัมพันธ์/ความขัดแย้ง                                             ปัญหาชีวิตคู่และครอบครัว

ความเครียด                                                           การดูแลลูก

อาการซึมเศร้า                                                        การจัดการกับความโกรธ

อาการวิตกกังวล                                                      การพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพ

การวางแผนและตั้งเป้าหมายในชีวิต                                           ปัญหาการติดสิ่งเสพติด

การเข้ารับบริการ

การเข้าพบผู้ให้การปรึกษาสามารถทำได้โดยการนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น

โดยโทรศัพท์ขอนัดหมายได้ที่โทร

086-7565877 และ 081-7540955